Витрина 4

Витрина № 4

Между витрина № 3 и № 4 е изложен т. нар. шарап таш или шарапана  – древен съд за производството на вино. Изработен е от по-плътен варовик. Добре се виждат двете утаителни камери, направени под наклон, и устието за изтичане на готовия гроздов сок. Името на съда идва от турската дума „шарап“ и означава вино. Счита се, че шарапаните са свързани с култа към бог Дионисий.

Показани са тракийски и келтски фибули, гривни и оръжия от късната желязна епоха /V-II в. пр. Хр./. Част от показаните тук върхове на стрели, както и т. нар. перки – метална шайба с три перпендикулярни пластинки били ползвани и като обменно средство. Те спадат към н. нар. домонетни форми. Преди появата на същинските монети, като основно разменно средство за търговски цели, са били използвани такива метални платежни средства с различна форми. На територията на Дионисополис са намерени голям брой подобни бронзови пластинки във вид на стрели, делфинчета, върхове на стрели и др., които спадат към тези най-ранни монетни форми.