Храм на Кибела

Начало » Храм на Кибела

Под старата част на днешния Балчик се намират руините на голям античен град, който възниква през VI в. пр. Хр. На брега на съществуващото вече селище Круни, морето изхвърля дървена статуя на бог Дионис. Приемайки това за знамение жителите му дават ново име – Дионисополис. Градът просъществува като важен търговски и административен център до VI в. сл. Хр., когато огромна приливна вълна, предизвикана от земетресение с епицентър в морето, го залива. След отдръпването й се свлича земна маса, която векове наред скрива от света античен храм. 

Визуална възстановка във вътрешността на храма - храмова едикула и лутерион.
Визуална възстановка във вътрешността на храма – храмова едикула и лутерион.

През 2007 г., в една априлска сутрин, знак от миналото си проправя път. Радостина Енчева – директор на историческия музей /тогава уредник/ успява да спре багерите, които копаят основи за нова сграда, преди да заличат останките от важна културна ценност – Храмът на Понтийската Майка на боговете – Кибела. Започват разкопки под ръководството на д-р Игор Лазаренко и Елина Мирчева от Регионален исторически музей – Варна, и Радостина Енчева от ИМ – Балчик. Всички артефакти, които биват намерени са почти непокътнати и този факт превръща археологическата находка в най-добре запазения храм на богинята откриван до момента. 

Изследователи на храма - от ляво на дясно - Радостина Енчева, Елина Мирчева и д-р Игор Лазаренко.
Археологически разкопки 2007 г.

А коя е Кибела?

Тя е „Понтийската майка на боговете“, трако – фригийска богиня, олицетворяваща природата и нейното плодородие. Почитайки всемогъщата й сила хората започват да изработват статуи с нейния образ и да й отдават почит, като извършват ритуални жертвоприношения на животни. Изграждат и храмове посветени на нея, където се молят за плодородие и благодат. На светилищата са дарявани пари, имоти, сгради, лозя, дори работилници. Култът към богинята възниква в Мала Азия, като по-късно е пренесен в Гърция и Рим. Доказателство, че е имало култ към нея и по нашите земи е открития храм в Балчик, който е разположен на 250 м от морето.

Главна храмова статуя на Понтийската Майка на боговете.
Главна храмова статуя на Понтийската Майка на боговете.
Етап от археологическото проучване в наоса на храма през 2007 г.
Етап от археологическото проучване в наоса на храма през 2007 г.

Изграден е през III в. пр. хр. и функционира до IV в. сл. хр. Той има правоъгълна форма, а фасадата е обърната към морето с вход от юг. В сградата се влиза през четири стъпала към пронаос (предверие), където се натъкваме на „есхара“ (ритуално огнище). Дървена врата ни отвежда до наоса (основнаната част на храма), в дъното на който се намира едикула (ниша), украсена с колони, капители и фронтон с релефно изображение на бог Хелиос. В едикулата е стояла основната храмова статуя на Великата богиня майка, облечена в дълъг хитон и химатион седнала на трон, държаща тимпан в лявата ръка. При четири от намерените статуетки в скута на богинята е легнал лъв. Мраморен лутерион е разположен пред подиума на едикулата в средата на храма. Втори по-малък подиум, вероятно жертвеник, се намира южно от лутериона. Намерените надписи и мраморна пластика свидетелстват за религиозния и обществен живот в Дионисополис.

Радостина Енчева
Радостина Енчева
Мраморен лутерион и жертвеник в наоса на храма.
Мраморен лутерион и жертвеник в наоса на храма.

Като брой и разнообразие, това е най-голямата група движими паметници свързани с култа към „Понтийската майка на боговете“, откривани до сега на едно място. Това са над 200 монети, 27 мраморни епиграфски паметници (надписи), над 20 мраморни скулптурни изображения на Кибела, Афродита, Посейдон, Дионис и Пан. Античният храм в Балчик е единственият открит досега храм на Кибела в източната част на Балканския полуостров и единствения в света толкова добре съхранен, подобно на Помпей.

Археологически разкопки 2007 г.
Археологически разкопки 2007 г.

Откритието на храма е едно от най-значимите събития не само за Балчик, но и за България, тъй като обогатява неизмеримо културното наследство на страната ни. Опазването и популяризирането на културната ценност е основната ни задача, за да заеме храмът на Кибела достойно място в туристическата листа на света.

Археологическите находки може да видите в трета експозиционна зала на Исторически музей – Балчик.

Визуална възстановка на храма - вход от юг.
Визуална възстановка на храма – вход от юг.