ТЕКЕТО „АК ЯЗЪЛЪ БАБА – СВ. АТАНАСИЙ“ В С. ОБРОЧИЩЕ

Начало » Обекти » ТЕКЕТО “АК ЯЗЪЛЪ БАБА – СВ. АТАНАСИЙ” В С. ОБРОЧИЩЕ

Текето „Ак Язълъ баба – Св. Атанасий“ в село Оброчище – част от културните ценности на Община Балчик, е забележителен архитектурен паметник със силен религиозен смисъл, почитан едновременно от християни и мюсюлмани. Наричано още „Манастира“, текето е магично място със силна енергия. Съществуват предположения, че то е изградено върху по-старо езическо светилище. Най-енергийното място в Добруджа, разположено сред зеленина, навява тишина и почитание.

Тюбре гробница
Тюрбе гробница

Легендите за текето са много и различни. Мюсюлманите вярват, че през 16 век на това място се заселва Ак Язълъ баба, духовен приемник на Отоман баба /водач на мюсюлмански орден/, бягащ далеч от центъра на Османската империя, тъй като бива подложен на преследвания. След смъртта му неговите привърженици построяват теке.

Имарет - Магерница
Имарет – Магерница

Според християните на това място живеел Атанас – млад овчар, който се влюбва в турска мома. Когато роднините на девойката узнали, подгонили младите да ги накажат и влюбените се самоубили, за да не попаднат в ръцете на преследвачите си. Християните вярват също, че някога тук е имало манастир превърнат от мюсюлманите в дервишка обител, а Св. Атанасий бил убит от турците заради своята вяра. Каквато и да е истината факт е, че мястото се почита от мюсюлмани и християни.

Текето е изградено в продължение на няколко десетилетия и съвпада с управлението на султан Сюлейман I (1520 – 1566 г.). Представя ни уникална османска култова архитектура от 16 век. Седем е числото на Бога, защото е свързано със сътворението и е свещено според всички религиозни вярвания. Седмицата е и символът на текето. Всички сгради, дори коминът на магерницата, са във формата на идеален седмоъгълник. Състои се от две еднакви като план сгради – тюрбе (мавзолей) и имарет (магерница). Тюрбето е изцяло запазено с височина 12 метра, което го прави най-високото светилище на Балканския полуостров. Изградено е от дялани правоъгълни блокове, които са споени с олово. Таванът е куполообразен, изписан със стилизирани растителни и геометрични орнаменти. От него се спускат 5 тънки вериги, на които са висели кандила. Ориентиран на изток – запад, с дължина 4,45 м и широчина 2,10 м., в средата на текето е гробът на мюсюлманския светия Ак Язълъ баба обграден от дарове на поклонниците, с олтар и място за палене на свещи.

Гробницата отвътре
Гробницата отвътре
Фолклорен фестивал
Фолклорен фестивал

С вход от юг, имаретът е със значително по-големи размери. В миналото основното му помещение е завършвало със сложна седемскатна дървена конструкция обшита с оловна ламарина, която е унищожена по време на руско-турските войни. В средата на имарета е имало шадраван, а в северния му край се е издигало открито огнище, което завършвало с висок седемстенен каменен комин, напомнящ минаре. Над огнището на синджир бил окачван котел, в който се готвело. 

Беседка
Беседка

Вярващите, които посещават мистичното място са от различни религии, независимо от това, на Текето те извършват едни и същи ритуали – молят се на гроба на светеца, мият се с вода, връзват парцалчета по клоните на околните дървета за здраве, палят свещи, оставят богати оброчни дарове. Всички тези обреди са с една цел – да измолят закрила. Вярва се, че чудото на каменната гробница е в отвора в западния й край. Поклонниците слагат в него ръка, защото се смята, че така получават от енергията на светеца.

Теке гробоница
Теке гробоница

От втората половина на 19 век текето се превръща в двуобредно светилище. Поклонници на двете религии организират общ традиционен събор на 1 и 2 май, предоставящ възможност за изява на професионалисти и самодейци.

Фолклорен ансамбъл "Св. Атанасий"
Фолклорен ансамбъл „Св. Атанасий“

Хилядолетна история, удивителна архитектура, мистика и спокойствие, надежда за изцеление, това е място, на което няма религиозни граници. Преди десетилетия българската пророчица Ванга го сравнява с Кръстова гора, а днес текето в село Оброчище е един от най-посещаваните туристически обекти в Северното ни Черноморие.

Теке Ак Язълъ баба