Ръководство и отдели

Начало » Ръководство и отдели

Ръководство

Директор –  Радостина Енчева

Отдел „Археология и нумизматика”

Пламена Димитрова – фондохранител – екскурзовод

Отдел „Нова и най-нова история на България”

Поликсения Петрова – уредник-фондохранител

Отдел „История на България XV – XIX в.”

Венцислав Чаков – уредник-фондохранител

Отдел „Етнография”

Димитрина Станчева – уредник-фондохранител

Отдел „Художествен”

Николина Похлупкова – уредник-екскурзовод

Надежда Александрова – фондохранител – екскурзовод

Административно-счетоводен отдел

Димитрина Сандева – счетоводител – специалист човешки ресурси

Антония Данаилова – касиер-деловодител