Началото

На 20 октомври 1961 г., по инициатива на Градското народно читалище „Паисий Хилендарски“, в сградата на читалището, се учредява историко-археологическа музейна сбирка. Основоположник на първата експозиция на Исторически музей - Балчик е Клара Петкова.

Експозицията е разположена в сграда, построена през 1907 г. по проект на австрийски архитект за общинско и околийско управление. През 1928 г. е извършена реконструкция на фасадата по проект на румънския архитект Хенриета Делавранча-Жибури. От 1959 до 1965 г. сградата е използвана за читалище и градска библиотека. Трансформирането на музейната сбирка в държавен музей се извършва на 2 април 1969 г.

Тук е поставено началото от
родолюбиви българи

Обекти

Исторически музей

Художествена галерия

Художествена галерия, Исторически музей гр. Балчик

Етнографска къща

Етнографска къща, към Исторически музей гр. Балчик

Взаимно училище

Взаимното училище

Текето "Ак Язълъ баба - Св. Атанасий"

ТЕКЕТО „АК ЯЗЪЛЪ БАБА”, с. Оброчище, Исторически музей Балчик

Мобилни изложби

Мраморен лутерион и жертвеник в наоса на храма.

Новини

БАБИНДЕН В ДОБРУДЖА

На 20 януари в Етнографска къща – Балчик се проведе възстановка на Бабинден, към музейния проект „С България в сърцето“. Празникът е посветен на бабите – акушерки, на които се…

Изложба „Храмът на Понтийската майка на боговете – Кибела от Дионисополис“ в Народното събрание на Република България

Уважаеми госпожи и господа Народни представители, уважаеми колеги и гости, за мен е чест днес, заедно с вас, да открием изложбата „Храмът на Понтийската майка на боговете – Кибела от…

СУРВАКАНЕ

Сурвакането е български обичай, запазен през вековете. Той се извършва в първите часове на Новата година и има за цел да измоли здраве, добрина и благополучие за хората. На 16…

Видео