Начало » Новини » ГАЛЕРИЙНОТО ДЕЛО В БАЛЧИК

ГАЛЕРИЙНОТО ДЕЛО В БАЛЧИК

автори: Поликсения Петрова и Николина Похлупкова

       Началото на галерийното дело в Балчик е поставено през 30-те години на 20 век, когато белокаменният град се намира в пределите на Румъния.

      Романтиката на живописния морски залив привлича много от румънските художници, които запечатват красотите му в своите платна. Това предопределя и появата на място, където те да бъдат показвани. Така през 1937 г. сграда, в близост до морето (бившият хотел Дионисополис) е превърната в музей-галерия, която е и първата такава в цяла Южна Добруджа. Съдържа интересни колекции и сбирки, част от които са 55 живописни творби, редки старопечатни издания, няколко антични статуи /една от тях е торс на бог Дионис/, както и мраморни глави, епиграфски паметници и монети. Той просъществува до 1940 г., когато Южна Добруджа е върната в пределите на България. Всички експонати от музея и галерията са натоварени на кораба „Ойтус“ и са изнесени в Румъния. Историческите повратности за кратко преустановяват галерийния живот в града.

      През 60-те години местната общност започва да полага усилия за възстановяване дейността на културните институти. Предприема се събиране на художествени творби, като Националната художествена галерия дарява 76 произведения от живописта, графиката и скулптурата на български художници. С даренията и на местни жители първата изложба се открива на 25 май 1965 г. в сегашната сграда на Исторически музей – Балчик. Заслуга за организацията и подбора на художествените произведения имат Клара Петкова (1908-2003) и Никола Даскалов (1924-2001). Това са бележити имена в развитието на музейното дело в града, на които ще отредим специално място в нашата рубрика.

      Важен фактор в развитието на художественото дело в Балчик е обособяването на галерия на карикатурата с постоянна експозиция, която се помещава в отделна сграда на ул. „Черно море“. Създадена през 1979 г., тя събира във фонда си творби на известни български и чуждестранни карикатуристи като Теньо Пиндарев, Асен Грозев, Любо Маринов, Хералд Кречмарж и др. Галерията на карикатурата просъществува до 1987 г., а колекцията й става част от фонда на днешната Художествената галерия. Големият брой на колекцията от карикатури в Балчик я нарежда на първите места в България.

      Поради нарастване на фонда на художественият отдел, възниква нуждата от обособяването му в нова сграда. Това е красивата и стилна, бивша гимназия на града. Тя е в самият център на Балчик, в една от глухите му улички, където от високо с поглед към морето, посетителите й се наслаждават на една от най-прекрасните гледки в Белия град. Сградата е строена в края на XІX в., а впоследствие реконструирана със средства от фонд „1300 години България”, като през 2015 г. след извършен пълен ремонт на вътрешното пространство, галерията се открива със съвършено нова визия. Нейното обновление е реализирано с помощта на Община Балчик, а идейния проект, в който са включени характерните за Балчик елементи – камък и дърво е дело на арх. Иво Попов.

       Художествената галерия е разположена на два етажа. На първият етаж са отредени пет зали за временни и гостуващи изложби и зала за чуждестранно изкуство. В централната зала е разположена статуя на бог Дионис /реплика на гръцки оригинал, открита в града 1945 г. – символ на древното име на града Дионисополис/. Фоайето, което посреща посетители и гости се използва за прожектиране на филми свързани с изкуството и историята на града.

       На вторият етаж се намира постоянната експозиция на галерията, с творби на съвременно българско изкуство – живопис, графика и скулптура. Нейният тематико-експозиционен план е направен през 2008 г. от специалисти от Института по изкуствознание при БАН.

Постоянната експозиция е разгърната в две основни зони – изкуство от първата половина на XX в. и от преходния период /до края на 50-те години/ и изкуство през втората половина на XX в. /от началото на 60 –те години до края му/.

       Най-добре представен е живописния раздел. В него присъстват творби на утвърдени имена като Владимир Димитров – Майстора, Бенчо Обрешков, Дечко Узунов и други значими български художници, чиито картини са събрани в залата на т.нар. стари майстори. Художници, от чиято ръка са се родили безброй платна, въплътили в себе си най-родното, топло, земно и красиво чувство, представени от жанровете натюрморт, портрет и пейзаж. В зоната отредена за изкуството от втората половина на XX в., намират място творби, които говорят за по-ранните етапи от творчеството на известни, съвременни художници. Ориентирана предимно към морето и крайбрежния пейзаж, експозицията предлага много стойностни пейзажи от стария Балчик, рисувани от български класици. Творби на именити наши графици разнообразява и допълва експозицията.

       Колекцията от творби на известния български карикатурист Тодор Цонев, които са дарявани от автора в продължение на десет години, също са едно от богатствата на галерията. Това са рисунки, литографии, карикатури, графики и шаржове, както и 108 броя на в-к „Сатира”, които художникът издава, заедно с изкуствоведа – историк Мария Овчарова в периода 1990-1999 г.

       Не може да не споменем родения в Балчик скулптор Борис Караджов – Караджа /1906-1982/. Неговият талант е открит от големия румънски скулптор Щорк, който настоява младежа да завърши художествено образование в Румъния. Борис Караджов завършва Художествената академия в Букурещ /1932 г./, където по-късно става преподавател и професор. Талантливият добруджанец се прибира всяка година в Балчик. При откриване на експозицията на галерията през 1965 г. той подарява своята творба „Пиета”, заемаща централно място на втория етаж.

       Художествената галерия в Балчик е културно средище, където всяка година се провеждат фестивали и концерти, организират се самостоятелни и съвместни изложби, литературни вечери. Гостуват автори, представящи творби в различни сфери на изкуството – живопис, скулптура, графика, приложно изкуство. Всяка година в Белия град идват художници участващи в пленери, претворявайки красотите му в картини. Голяма част от тях обогатяват фонда на галерията и участват в бъдещи тематични експозиции. През месец май по традиция се празнува европейския празник „Нощта на музеите”. Той се отбелязва с богата програма от изложби и концерти, събирайки гражданите и гостите на града.

      През 2012 г. Балчик е обявен за фестивална столица на Балканите. Огромен принос за тази престижна награда има дейността на художествената галерия в града и на знакови международни пленери и симпозиуми, които си дават среща тук – за карикатура, за живопис и за съвременно изкуство.