Начало » Новини » Изложба “Храмът на Понтийската майка на боговете – Кибела от Дионисополис” в Народното събрание на Република България

Изложба „Храмът на Понтийската майка на боговете – Кибела от Дионисополис“ в Народното събрание на Република България

Уважаеми госпожи и господа Народни представители, уважаеми колеги и гости,

за мен е чест днес, заедно с вас, да открием изложбата „Храмът на Понтийската майка на боговете – Кибела от Дионисополис“ в Народното събрание на Република България. Поводът е 15 години от откриването на храмът в гр. Балчик.

През 2007 г., при изкопни дейности за строеж на хотел, машините попаднаха на антична сграда. Сформирахме екип, който започна археологическо проучване под ръководството на н.с. Игор Лазаренко и Елина Мирчева от РИМ – Варна и аз – Радостина Енчева като представител на ИМ – Балчик. Много скоро се установи, че елинистическата сграда е храм на богинята Кибела. Тя е трако-фригийска богиня, олицетворяваща природата и нейното плодородие, Понтийската майка на боговете от Дионисополис. Почитайки всемогъщата й сила, хората започват да изработват статуи с нейния образ и да й отдават почит. Храмът е изграден през III в. пр. Хр. и функционира до IV в. сл. Хр. Намерените надписи и мраморна пластика са изключително важни археологически находки, отразяващи религиозния, обществен, икономически и политически живот в Дионисополис. Като брой и разнообразие това е най-голямата група движими културни ценности, свързани с култа към Майката на боговете, открити досега в неин храм – над 200 монети, 27 мраморни епиграфски паметници, над 20 мраморни скулптурни изображения на Кибела, Афродита, Посейдон, Дионис и Пан. Храмът е използван и като място, където да бъдат излагани декрети на Съвета и Народното събрание на Дионисополис. Това е едно от най-значимите археологически открития на 21-ви век на Балканския полуостров, неизмеримо културно наследство, което обогатява не само град Балчик, но и поставя България на достойно място на Европейската културна карта.

Всички артефакти от храма се съхраняват в Исторически музей – Балчик. Голяма част от експонатите се радват на изключителен интерес от български и чуждестранни посетители в залите на музея. Първоначалните проучвания, разкопки, консервация и реставрация на откритите археологически ценности изцяло са финансирани от Община Балчик.

Опазването и популяризирането на това културно богатство е кауза с особена важност за мен и за хората от града. Затова и днес съм тук пред вас. С откриването на изложбата в Народното събрание се надявам да провокирам интерес и да фокусирам вниманието Ви към „казусът Кибела“. Храмът е недвижима културна ценност от национално значение, но се намира в частна собственост и в продължение на 15 г. все още не е социализиран и адаптиран за посетители. Надявам се с общи усилия и с ваша помощ, като представители на държавата, да успеем това културно историческо наследство да бъде експонирано подобаващо и да заеме достойно място на Европейската туристическа карта.

Благодаря Ви за вниманието!

Радостина Енчева – директор на ИМ-Балчик

На снимката Иван Ченчев – председател на Комисията по култура и медии в 48-ото Народно събрание

Снимки: БТА