Начало » Културно, просветно и индустриално развитие на гр. Балчик презвтората половина на XIX и началото на XX в.

Културно, просветно и индустриално развитие на гр. Балчик презвтората половина на XIX и началото на XX в.

Настоящата публикация има за цел да разгледа и анализира културно-просветната дейност и индустриалното развитие на гр. Балчик през втората половина на XIX и началото на XX в. Настоящият труд проследява историческите превратности, които повлияват върху темповете на модернизация на стопанските отрасли в периода между 1840 – 1940 г. Разглежда от части църковните борби на населението в Белия град и акцентира върху борбата на балчиклии за българско училище в града. Обхваща периодизация, в която се анализира селското стопанство, занаятите и индустриализацията на Балчик, които го превръщат в промишлен център на Южна Добруджа.

Автори: Радостина Енчева и Поликсения Петрова