Начало » Експонати » Храм на Кибела » Елинистическа мраморна маса

Елинистическа мраморна маса

Елинистическа мраморна маса с посветителен надпис от първата половина на III в. пр. Хр. 

На фриза на скамейката е показан танц на дионисополските жени в чест на богинята Кибела, а надписът показва че това е дарение на богинята от Агатион, син на Агатон.