Котви

Като пристанищен град древния Дионисополис водил активна морска търговия. В акваторията на Балчишкия залив са намерени множество котви, като най-ранните са каменни такива от VI-I в. пр. Хр. През горният отвор се прекарвало свързващото въже, а пред долните два – подострени дървени колчета, които при спускането на котвата се забивали в морското дъно и стабилизирали кораба.

Показаната оловна котва е от периода II-III в. Тя е от римски среден боен кораб – либурна. Интересното тук е, че арматурата на щока е от дърво, а отвън то е покрито с олово. Вретеното на такава котва достигало до 2 – 3 м. Реплика на такава котва, в цялостния и вид, е изложена пред входа на музея.