Начало » Експонати » Храм на Кибела » ПЛАН НА ХРАМА НА КИБЕЛА

ПЛАН НА ХРАМА НА КИБЕЛА

Разкритият храм е с правоъгълен план, ориентиран по оста север-юг и се състои от пронаос (отворено предверие в елински храм ограничено от стени и челно от редица колони) и наос (централно пространство в елински храм, място където стои култовата статуя) с вход от юг. Фасадата е обърната към морския бряг, а каменните плочки и блокове, използвани за зидарията и за изработването на архитектурните детайли са от местен варовик. Външната дължина на северната стена е 8,60 м., а на южната фасада е 8,70 м., източната и западната стена за дълги по 11,47 м. Пред фасадата има стълбище с четири стъпала и праг. Стъпалата са оформени от добре обработени блокове, под които има плътен каменен градеж.

Подът в пронаоса и наоса е покрит с плътно наредени каменни плочи с различни размери, фиксирани на места с оловна заливка. На различни места в храма са открити фрагменти от мраморни облицовъчни плочи със следи от хоросан. Храмът е имал двускатен покрив, покрит с плоски керемиди, които образуват смесена покривна система.

Пронаосът е с правоъгълна форма, а централно на стената към наоса е разположен входът с ширина 1,80 м. Той е с каменен праг 0,60 м. Разликата в нивото на прага, пронаоса и наоса е компенсирана с две стъпала върху настилката в пронаоса и едно стъпало в наоса.

Наоса на храма има квадратен план. Пред северната стена, точно срещу входа, е била разположена едикула, в която е стояла храмовата статуя. Във фронтона на храмовата едикула е разположен релефен бюст на бог Хелиос с лъчиста корона, между главите на четири коня (с по две от всяка страна). Има надпис, който съобщава, че тя е била изградена от пожизнения жрец на богинята Демофонт. Около подиума на едикулата са открити много фрагменти от облицовъчни мраморни плочи.