Начало » Експонати » Храм на Кибела » Мраморни оброчни плочки с Тракийски конник – III-IV в.

Мраморни оброчни плочки с Тракийски конник – III-IV в.

Мраморна ара /умален олтар/, посветена на древногръцкия герой Херакъл и дарена на храма от Демостен от Никомедия – II-III в.