Торс на Дионис

       Повечето автори приемат за достоверно съобщението на Псевдоскимност, който разказва, че когато морето изхвърлило на брега на древногръцкия полис Круни/Круной статуя на бог Дионис местното население приело това като поличба и преименувало  името на града на Дионисополис. Тук са запазени редица забележителни произведения на древногръцката скулптура, посветени на Дионис, какъвто е негов мраморен торс от III в. пр. Хр., който напомня произведенията на големия гръцки скулптор Праксител. Оригиналът на тази статуя се намира в Националния археологически музей – София.