Витрина 10 и 11

Възстановка на спортна колесница

През 1965 г. година, по време на разширяване на летателната полоса на военното летище, била разкопана могила в която е разкрито погребение на знатен военачалник от Дионисополис. Най-ценната находка била спортна колесница. Тя е двуколка, с желязна седалка и бронзови украшения: орлета, декоративни ръце, бюстове на бог Дионис и роби. В погребението били положени три коня – два впрегатни и един ездитен и въоръжението на воина. Днес в експозицията на музея може да се види възстановка на тази спортна колесница, а във витрините метални елементи от декорацията ú, като и елементи от конската амуниция. Обичаят мъртвият да бъде погребан с конете и въоръжението бил древен тракийски обичай, който е запазен и през римската епоха.