Витрина 14

Витрина №14

Започналите от 1957 г. проучвания на хълма „Джени Баир“ и последвалите го археологически разкопки показали съществуването на средновековно селище просъществувало от XII до XV в. Макар и малко по площ в него е кипяла активна стопанска и търговска дейност. Доказателство за богата му материална култура са намерените  златни и сребърни украшения, византийски и български монети, вносна византийска керамика, амфори и др.

Едни от най-ценните находки от „Джени Баир“ са златни, сребърни и бронзови обеци и медальони показани във витрината. Внимание привличат и средновековните пръстени с различни християнски и рунически знаци – птица, пентаграм, свастика и др.