Витрина 15

Витрина № 15

Сред керамиката открита на „Джени байр“ се откраяват съдове от  н. нар. сграфито керамика с красиво изрисувани животни и птици. Сграфито е техника за украса на глинения съд, която включвала първо покриване на съдът с ангоба (хума разтворена във вода), като след засъхването ú, били гравирани желаните орнаменти и рисунки, след което следвало изпичането. След това съдът се покривал с прозрачни и цветни глазури и повторно подлежал на изпичане.  Такива съдове се изработвали в периода XII – XIV в. Във витрината могат да се видят също свещници /1 ред, най-горе/, купи, паници, чаши. Акцент сред тях е паница с релефно изрисуван елен и стилна флорална украса.