Витрина 8

Витрина № 8

Антични амфори VI-V в. пр. Хр.

 Един от най-често срещаните гръцки керамични съдове бил амфората. Най-често тя имала продълговата форма с две хоризонтални или вертикал дръжки. Често имала и капак. Използвани били за складиране и транспортиране най-често на вино, зехтин, мед, зърно. Показаните две амфори са по-обемни и с разлати форми. Имат черна геометрична украса.

Монети

Макар и не толкова голямо пристанище и търговски център, с оглед нуждите на стопанския обмен,  Деонисополис е  сякъл свои монети. Във витрината /трети ред от горе надолу/ могат да се видят дионисополски колониални монети от IV в. пр. Хр. – III в. Според специалисти нумизмати колониалните монети сечени тук през гръцкия и римски период са около 200 вида.  Със своите изображения те сочат като важни отрасли на градската икономика – земеделието и лозарството. Така например монетите с изображения на бог Дионис и надпис „Дионисополис“ са в съчетание с  грозд или такъв изобразен в лавров венец; монетите с изображение на Деметра също с надпис „Дионисополис“ сред житни класове. В полиса били сечени монети и с образа на богинята Кибела седнала на трон, с имена или монограми на градски магистрати, такива с изобразен рог на изобилието, конник и др.  Във витрината са изложени монети на по-близки и по-далечни колонии с които Дионисополис е търгувал – Калатис, Томис, Одесос, Месембрия, Аполония и др. След продължително прекъсване през I в. монетосеченето в полиса било възстановено в условията на римската провинция Долна Мизия. Изложените римските монети са от периода II-IV в., които са повече с локален характер. На тях  също е посечено името на града-монетарница – Дионисополис.