Зала 1

Зала 1 –   На І-я етаж в две зали е разгърната експозицията „Занаяти и поминък в Балчишкия край от първата половина на ХІХ в.”- абаджийство, кожарство, бъчварство, медникарство, коларо – железарство, риболов, земеделие, скотовъдство. Внимание привличат оригиналните майсторски свидетелства на местни майстори- занаятчии, които са имали дюкяни и работилници в града. Повечето от тях са дарени от техни родственици. Показани са рибарски мрежи, калъпи за калпаци и обувки, занаятчийски инструменти и автентични оръдия на труда, характерни за поминъка на този край. Интерес представлява ковашкото духало. Изработено от кожа върху специална рамка, с всмукателен клапан за създаване на въздух под налягане то се използва в ковашките работилници за силен огън при обработката на метал.