ПЛАН НА ХРАМА НА КИБЕЛА

Разкритият храм е с правоъгълен план, ориентиран по оста север-юг и се състои от пронаос (отворено предверие в елински храм ограничено от стени и …

още

Фронтон на храмовата едикула

В средата на фронтона е изобразен слънчевя бог Хелиос с лъчиста корона на стилизирана каляска с четири коня.   Мраморна глава и посветителен надпис на …

още

Елинистическа мраморна маса

Елинистическа мраморна маса с посветителен надпис от първата половина на III в. пр. Хр.  На фриза на скамейката е показан танц на дионисополските жени …

още

Мраморна стела

Мраморна стела със списък на участниците в култовото сдружение на неомениастите на Понтийската Майка на боговете Това било култовото сдружение, от първата половина на …

още

Торс на Дионис

       Повечето автори приемат за достоверно съобщението на Псевдоскимност, който разказва, че когато морето изхвърлило на брега на древногръцкия полис Круни/Круной статуя на бог …

още

Оръдието

Морско оръдие от XVIII в. По време на поредицата руско-турски войни от края на XVIII в. и началото на XIX в. Добруджа станала арена …

още

Котви

Като пристанищен град древния Дионисополис водил активна морска търговия. В акваторията на Балчишкия залив са намерени множество котви, като най-ранните са каменни такива от …

още